Digitální pokuty a penalizační systém - Pokuty a body za dopravní přestupky

Přejít na obsah
Idea
Vlastnosti
v případě zájmu nám neváhejte napsat

Idea
Strategický partner. Investor. Lobbing. Úspěch.

Prosadit
Oprášit a realizovat čekající, konzervovaný, projekt.

Uplatnit
Návrhy, nabídky, prezentace, dokumenty, průmyslový vzor, web app. Arbitráž. Exekuce.

Využít
Práv přednosti, strukturálních fondů EU, dílčí samofinancování dílem.

Vydělat
Perspektivní IT technologií a moderními technickými prostředky a inovativními postupy modifikovat a stvořit uživatelsky přívětivé dílo zřejmého finančního efektu.
Vlastnosti Pokuta, Penale
Z dopisů . . .

"Je veřejným zájmem efektivně bojovat dostupnými prostředky a zákonnými formami proti nežádoucím jevům naší společnosti."

Administrace pokutového systému
Jedním z účinných prostředků, který tento boj podporuje, je navržená administrace centrální evidence pokut/bodů silničního provozu a narušitelů veřejného pořádku s on-line dostupností informací všech jeho oprávněných uživatelů – občanů a úředníků (administrátorů aj. definovaných přístupových rolí), která zhodnotí výběr pokut a vymáhání dluhů a v této oblasti akceleruje účinnou spolupráci příslušných pracovišť na celostátní a mezinárodní úrovni odpovědných a zainteresovaných úřadů.
Pro tento účel navrhujeme využití hotového informačního systému nazvaného POKUTA.CZ vytvořeného podle přiloženého projektu
národní, mezinárodní internetový (intranetový)
 pokutový a bodovací systém účastníků silničního provozu,
narušitelů veřejného pořádku.
Systém je v souladu s opatřením Evropské komise stanovujícím spolupráci zemí Evropské unie ve zmiňované problematice.

Výhody a popis systému
včetně podpory pracovních příležitostí jsou uvedeny v projektu.
Provozní verzi systému můžete vyzkoušet na portále http://www.pokuta.cz (návod přístupu registrovaného provozovatele do systému viz projekt; z důvodu licenčních a průmyslových práv z internetu staženo).

Práce se systémem
je velice snadná, běžným uživatelem VT zvládnutelná za několik minut.
Umísťování dat a vkládání informací do systému je jednoduché, a to
- vyplněním údajů do polí editačního formuláře z klávesnice PC na otevřených web stránkách (www.pokuta.cz) nebo
- automatickým navedením z mobilních komunikačních prostředků (přenosný PC, mobil, zařízení pro sběr dat atp.) nebo
- dávkovým naváděním (publikováním) do centrální evidence dat pořízených na jednotlivých pracovištích příslušných úřadů.
    
Poskytovat, získávat on-line informace
lze z kteréhokoliv místa České republiky (EU) prostřednictvím sítí elektronické výměny dat s pevným nebo mobilním připojením (internet, intranet) a mobilních operátorů, službami WWW, WAP pomocí běžně dostupných technických prostředků, a to stacionárního PC a v terénu pomocí přenosného počítače nebo mobilního telefonu. Možnost využití biometrických údajů osob.

Chráněný přístup k informacím
je řízen a omezován ochrannými prvky a definicí priorit přístupových práv oprávněného provozovatele a běžného uživatele.
Systém POKUTA.CZ je jednoduše modifikovatelný pro širokou škálu uplatnění jako je např. parkovací systém, evidence parkovacích karet (povolení), registrace/evidence invalidních průkazů, evidence dlužníků a odepisování dluhů atp.

Nečekejme co nám EU vnutí
Podpořme předvídavost, nápaditost, tvořivost národní firmy. Buďme rychlejší. Spolupracujme prosím při zavádění systému, jeho technické realizaci, navádění a stanovení interních a veřejně dostupných informací.

Těším se z možné budoucí spolupráce.
Se srdečnými pozdravy . . .
Soupis dokumenů prokazujících původnost
Projednáno
- Policejní prezidium ČR
písemné hodnocení s legislativním stanoviskem
Předložené návrhy, dopisy, odkaz na provozní verzi
- Parlament ČR
- Vláda ČR
- Předseda vlády ČR
- Ministerstva ČR
zdroj čerpání vhodných informací
- Hejtmani krajů
- Komise EU
zhodnocení stavu a doporučení
Autorská práva
- Web aplikace
- Doménová jména
- Projekt
- Princip řešení
- Postupy
- Datové elementy
- Biometrické prvky
Průmyslová práva
- ÚPV Praha: průmyslový vzor Projekt Pokuta, Penále
aj.
copyright Milan Mitáček 2004 - 2020
Created by Milan Mitáček - Admija
Sankce
dopravních prohřešků
Návrat na obsah